Begon de dualiteit …

11.000 jaar geleden?

(lees het volledig artikel op www.calleman.com)
(en de eerste menselijke expressie van de Gulden Snede)

“Toen ik mijn artikel schreef over de Convergentie van Bewustzijn, was een centraal idee natuurlijk dat de data 17-18 juli, 2010 belangrijk waren omdat ze staan voor een verdubbeling van de 9e wave. Dus sturen deze data onze attentie naar eenheidsbewustzijn. Wanneer we kijken naar de verschillende waves dan is het gemakkelijk om te verifiëren hoe het er in de tijd rond 1498 uit zag, voorafgaande aan de 7e wave, die begon in 1755 met industrialisme, enzovoorts.

Vergelijkbaar kan de verdubbeling van tijd van de 8e wave, beginnende in 1999, als een belangrijk punt worden gezien voor de ontwikkeling van de computer en vervolgens het internet. Je kunt zeggen dat het jaar 1999 het jaar was waarin mensen zich realiseerden dat het internet de plaats was voor de nieuwe economie. Maar wat gebeurde er nu tijdens de verdubbeling van de 6e wave, die ongeveer 10.250 jaar geleden heeft plaatsgevonden? Is er iets gebeurd wat het ontstaan van hogere beschavingen voorspelde, terwijl de 6e wave (Long Count) derhalve het bewustzijn van mensen 5.100 jaar geleden beïnvloedde?

De kunstenaar en zijn dualiteit

Raf Verjans is gekend omwille van zijn prachtige juweelcollecties in goud en zilver. Als kunstenaar heeft hij een heel oeuvre om en rond de dualiteitsvisie opgebouwd in zijn 60 jaar kunstenaarschap. Zijn Dualistische visie vertaalt zich ook in de Relatiegeschenken en Kleinsculpturen
die reeds decennia vermaard zijn en synoniem voor kwaliteit staan.  Het Duomonument vormde een van zijn meesterwerken waarmee Raf Verjans de kans kreeg zijn dualistisch gedachten goed over heel Europa te verspreiden.  In teken van het Duo Monument zijn er in de loop der jaren een groot aantal  concept-tekeningen, voorwerpen, studiemateriaal, video’s, schetsen en illustraties gecreëerd die nooit eerder vertoond werden. Deze eigenzinnige en tijdloze materialen en tekeningen illustreren hoe het concept Dualiteit zijn weerklank vindt in het werelderfgoed en ons doet reflecteren op de dingen des levens. 

Onze team en RESPONSUM – wil een platform zijn voor zij die deze visie wil uit te dragen – en heeft het titanenwerk op zich genomen om in het uitgebreide archief van de kunstenaar een zeer strenge kwaliteitsselectie te maken die ook de filiosofie van de kunstenaar zo duidelijk mogelijk wil presenteren als een homogeen en holistisch geheel dit door te geven naar de volgende generatie creativelingen, ambachtsmakers of zelf culturele toerist.

 

 

Hier enkele voorbeelden verwerkt in een relatiegeschenk en anderzijds in zijn collectie juwelen.