Signaturen handtekening RV & meesterstempel

In het begin en vanuit zijn artistieke opleiding in Maredsous, kiest de kunstenaar Raf Verjans als afbeelding voor zijn meesterstempel logischerwijze Sint-Elooi. Dit is patroonheilige van de goud- en zilversmeden, de metaalbewerkers en is ook de bewaker van de ruiters en de land- en tuinbouwers. Het staat bovenal symbool voor sociale rechtvaardigheid. In Raf Verjans zijn eerste signature of meesterstempel heeft hij zelf Sint-Elooi gestileerd afgebeeld in een heel eigen stijl. Deze stijl kan je omschrijven als strak, bijna karikaturaal en eenvoudig (met een bisschopsstaf, kelk en aambeeld) met aan de rechterkant de initialen RV en aan de linkerkant in fantasieletters Sint-Elooi.

Later gebruikte hij zijn naam ‘RAF VERJANS’ alleen in ‘lijn’ stijl opgebouwde letters.

 

 

Ook gebruikte hij, in nog latere periodes, zijn eigen handgetekende naam als merkteken bij zijn juwelen en kunstwerken.