DISCLAIMER

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij conceptRAFVERJANS. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van conceptRAFVERJANS is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan conceptRAFVERJANS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. conceptRAFVERJANS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Vragen?

Heeft u vragen over uw bestelling bij conceptRAFVERJANS, neem dan gerust contact op met ons: +32 (0) 494 36 86 88 – Bereikbaar van Maandag tot en met Vrijdag van 9.00 – 17.00 uur, uitgezonderd feestdagen.

U kunt ook e-mailen naar: concept@rafverjans.eu

RAF VERJANS  • eNNe bv