Onschuldig kijkt de jongen vooruit…

“Jongeren zijn weerbaar en geschikt bevonden om de militaire dienst te vervullen.” RV

AETATI = JEUGD
MILITARI = LEGER

Het beeld van de knaap geeft een onschuldige blik op de toekomst en insinueert verschillende standen van het leven ( cfr. cijfers); waarmee de naam kan gemanipuleerd worden in het systeem en daardoor wordt elk zelfstandig denken en handelen uitgeschakeld.

Brons gepatineerd op geroeste stalen sokkel
Afmeting: 1/1 exemplaar en is een uniek stuk uit 1975

 

Kind of krijger

Nog heel jong is het kind in dit beeld Homo Aetati Militari van Raf Verjans. Hij maakte het ruim vier decennia geleden in brons, en dacht daarbij aan de vele kindsoldaten in onze wereld. Onschuldig kijkt de jongen vooruit, naar zijn eigen toekomst en naar dat wat er rondom hem allemaal gebeurt. Veel van zijn leeftijdsgenoten streden toen de kunstenaar dit beeld maakte op diverse fronten.

Helaas: het werk is vandaag nog steeds brandend actueel. Het is vanuit militair oogpunt ook zo gemakkelijk. Die kindsoldaten zijn kleiner, minder zichtbaar en vooral: zo makkelijk manipuleerbaar en zeer gehoorzaam. Ze hebben minder voedsel nodig dan volwassenen, zeuren niet over hun loon en hebben duidelijk minder benul van het gevaar dat ze telkens lopen. Dat maakt hen zelfs dapperder dan volwassenen.

‘Jongeren zijn weerbaar en geschikt bevonden om de militaire dienst te vervullen,’ oordeelden de Romeinse bevelhebbers. En hoewel de Verenigde Naties de inzet van kinderen in de oorlog veroordelen, zijn ze vandaag nog steeds actief aan het front.

 

Misschien wel in de strijd tussen Rusland en Oekraïne? Alleszins op continenten zoals Afrika. Raf Verjans gaf de kinderen – die de wereld vaak niet eens ziet, of niet wilt zien – ruim 45 jaar geleden dit gezicht.

Het onschuldige, jeugdige gezicht is voorzien van cijfers, een maatstaf. Er staat iets pal tegenover die jeugdige onschuld uit dit kunstwerk. Want deze oorlog brengt ook kinderen uiteindelijk ergens naartoe.

Wat gebeurt er met hen als zo jong het zelfstandig denken wordt uitgeschakeld? En vooral: wat gebeurt er met hen als de oorlog en de strijd hun dagelijks leven wordt? Het hoeven misschien niet eens letterlijk oorlogen te zijn. Kinderen en jongeren manipuleren en hen gebruiken voor gelijk welke strijd gebeurde niet alleen in het verleden. De wereld zou dit beeld eens recht in de ogen moeten kijken.

Homoïden op een paneel – privé

Homo Ludens (hal) – Hotel Petit Rouge

Ode aan de wielerwinnaar – Homo Ruota