HIROSHIMA…

Op 20 juli zal er in cinemazalen een nieuwe film vertoond worden over het verhaal van de Amerikaanse wetenschapper J. Robert Oppenheimer en zijn rol in de ontwikkeling van de atoombom.
Dit deed ons terugdenken aan het beeld dat kunstenaar Raf Verjans in 1966 vervaardigd heeft. Het beeld heeft als titel ‘HIROSHIMA’ en is gemaakt ter nagedachtenis van deze verschrikkelijke gebeurtenis in 1964. Het is gemaakt uit ijzer, en koper en heeft opengaande en uitneembare delen. In gesloten toestand meet het beeld 42x33x20cm. Er zijn verschillende inscripties op aangebracht. Op de uitneembaar koperen staaf staat het teken U wat uranium voorsteld.

Het kunstwerk ‘Hiroshima’ van Raf Verjans is nog steeds in bezit van het Middelheimmuseum (langdurige bruikleen van het Ministerie van Cultuur). Omdat het een klein werk is, en dus kwetsbaar in een parkomgeving, staat het in depot. In het archief is er een objectdossier en zijn er foto’s van het werk. ‘Hiroshima’ stond ook op de tentoonstelling ‘BEELDen /LIJNen. Tekeningen en sculpturen uit de collectie van het museum Middelheim’, een tentoonstelling van de Middelheim Promotors in de Stadsfeestzaal in 1991.

 

 

          Hiroshima van Raf Verjans

In het midden het bronzen U teken, met de vermelding 100.000 G (=gewonden)

Hier ook op de verso zijde van het stukje met de inscriptie 60000 D (=doden)

Little Boy

Het ‘Hiroshima’ beeld is een soort cenotaaf, een grafteken dat al sinds de klassieke oudheid wordt opgericht ter nagedachtenis aan overledenen van wie het stoffelijk overschot elders verkeert of onvindbaar is. Ook buiten Europa bevinden zich cenotafen, zoals die in Hiroshima, ter herdenking van de 200.000 doden die vielen als gevolg van de atoombom die de stad trof aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. De atoombom “Little Boy” was een nucleair wapen dat werd gedetoneerd boven Hiroshima, Japan, op 6 augustus 1945. De bom had een diameter van 71 cm en was 3 m lang. Het was het eerste nucleaire wapen dat ooit werd gebruikt in oorlogstijd. Het woog ongeveer 4400 kg en had een kracht die gelijk stond aan ongeveer 20.000 ton aan hoogexplosieve ladingen.  Het kunstwerk ‘Hiroshima’ van kunstenaar Raf Verjans grijpt diep in op de gebeurtenissen van die noodlottige dag in Hiroshima.

 

Het is een indrukwekkende cenotaaf die ons herinnert aan de verwoestende kracht van de atoombom en de menselijke tragedie die daaruit voortvloeide. Raf Verjans heeft met dit kunstwerk een brug geslagen tussen het verleden en het heden, een monument voor de slachtoffers van Hiroshima dat ons eraan herinnert dat we nooit mogen vergeten wat er toen is gebeurd.

Het kunstwerk, hoewel klein van formaat, draagt een immense emotionele lading met zich mee. Het herdenkt niet alleen de slachtoffers van de atoombom, maar roept ook op tot vrede en verdraagzaamheid in onze moderne tijd. Het is een krachtige boodschap van hoop en herinnering, een pleidooi voor een wereld zonder nucleaire wapens en oorlog.

De atoombom “Little Boy met een diameter van 71 cm en 3 m lang

Het woog 4400 kg en had een kracht ongeveer van 20.000 ton.

De universele boodschap draagt van de Universele Wetmatigheid

Het Middelheimmuseum heeft de verantwoordelijkheid om dit kunstwerk te bewaren en te koesteren, als een blijvende herinnering aan de verschrikkingen van oorlog en de kracht van kunst om ons geweten wakker te schudden. Het is een unieke kans voor bezoekers om stil te staan bij de gevolgen van de atoombom en na te denken over de waarde van vrede en medemenselijkheid. In de tentoonstelling ‘BEELDen /LIJNen’ kreeg het kunstwerk ‘Hiroshima’ een prominente plaats, als een eerbetoon aan de slachtoffers en als een oproep tot vrede en verzoening. De impact van dit kunstwerk op de bezoekers was aangrijpend en deed hen stilstaan bij de waanzin van oorlog en het belang van een vreedzame samenleving.

Het behouden van het kunstwerk ‘Hiroshima’ in het depot van het Middelheimmuseum is een verantwoorde beslissing, gezien de kwetsbaarheid van het werk. Het museum zorgt ervoor dat het kunstwerk in optimale staat blijft en dat het op gepaste momenten kan worden tentoongesteld om de boodschap van vrede en verdraagzaamheid te verspreiden.

 Met het kunstwerk ‘Hiroshima’ heeft Raf Verjans een meesterwerk gecreëerd dat de universele boodschap draagt van de Universele Wetmatigheid – een herinnering aan onze onderlinge verbondenheid, de consequenties van onze daden en het streven naar harmonie en balans. Het is een kunstwerk dat ons uitnodigt om na te denken over ons verleden, onze huidige keuzes en de toekomst die we samen kunnen creëren.

In een wereld waar conflicten en wapenwedlopen nog steeds voorkomen, is het kunstwerk ‘Hiroshima’ een krachtige herinnering aan de verwoestende gevolgen van oorlog. Het roept ons op om te streven naar vrede en verdraagzaamheid, om te werken aan een wereld waarin wapens en oorlog geen plaats meer hebben. Met een boodschap die resonantie vindt bij alle generaties, is het kunstwerk ‘Hiroshima’ van Raf Verjans een tijdloos symbool van hoop en herinnering. Laat ons dit kunstwerk koesteren en in ere houden, als een blijvend eerbetoon aan de slachtoffers van Hiroshima en een inspiratiebron voor een vreedzame toekomst.

 

redactie RIIV