Het concept van oorzaak en gevolg.

Het universum is doordrongen van een mysterieuze harmonie die alle aspecten van het leven verbindt, ongeacht tijd, plaats of cultuur. Deze onveranderlijke wetmatigheid, bekend als “Lex Universalis” of de Universele Wetmatigheid, heeft kunstenaar Raf Verjans geïnspireerd in zijn zoektocht naar de diepere betekenis van het leven en de dualiteit die het universum doordringt.

Verjans’ kunstwerken weerspiegelen de essentie van de wet van onderlinge verbondenheid – het besef dat alles in het universum met elkaar verweven is, als een subtiel web van energie. In zijn meesterlijke creaties vinden we een uitnodiging om de rimpelingen van onze acties en gedachten te erkennen, die zich uitstrekken tot in de verste uithoeken van het kosmische geheel.

Het concept van oorzaak en gevolg wordt prachtig belichaamd in Verjans’ kunstwerken, waarin hij ons uitnodigt om na te denken over de spiraal van gevolgen die onze keuzes teweegbrengen. Zoals de oude filosofen al wisten, heeft elke handeling een gelijke en tegenovergestelde reactie. De diepgang van zijn kunstwerk dringt ons ertoe om bewust na te denken over de impact van onze daden, niet alleen op onszelf, maar ook op het universum om ons heen. Dit getuigt ook zijn ‘Book of Duality’.

 

Lex Universalis

De zoektocht naar balans en harmonie is een constante in het oeuvre van Verjans. Hij weerspiegelt natuurlijke cycli en ritmes in zijn kunstwerken, waarbij hij ons eraan herinnert dat we in harmonie moeten leven met de universele orde om het ware potentieel van het leven te bereiken. Wanneer deze balans verstoord wordt, leren we dat er consequenties ontstaan, die ons uitnodigen om ons handelen in lijn te brengen met de wetmatigheid van het universum.

Het besef van de eenheid van alles in Verjans’ kunst is ronduit indrukwekkend. Hij weeft een betoverend weefsel van sterrenstelsels, microscopische deeltjes, mens, dier en plant, en toont ons de onscheidbare band tussen alle levensvormen. Zijn werken roepen ons op om voor elkaar en voor onze planeet te zorgen, en om ons verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van het hele kosmische geheel.

Raf Verjans is een kunstenaar die diep verbonden is met de Universele Wetmatigheid, die Lex Universalis als een leidraad neemt in zijn zoektocht naar de dualiteit die het universum doordringt. Zijn kunstwerken nodigen ons uit om bewuster, vervulder en met respect voor alle levende wezens te leven. Ze bieden ons een venster naar de harmonie van het universum en herinneren ons eraan dat we allemaal deel uitmaken van dit wonderlijke en mysterieuze geheel. Laat ons samen met Verjans streven naar een diepgaand begrip van Lex Universalis en onze plek in het onmetelijke universum.

redactie RV

De erfenis of nalatenschap van de kunstenaar verwijst naar de impact die zijn werk heeft gehad op onze samenleving ( op de wereld) en de invloed die het nu nog steeds zal hebben op toekomstige generaties.

De nalatenschap omvat het oeuvre van de kunstenaar, de reputatie, stijl, techniek en de culturele en historische betekenis. De waarde van de kunstenaar laat een erfenis achter die andere kunstenaars en gewone mensen inspireert en beïnvloedt.