DUALITEIT

conceptRAFVERJANS omsluit de hele filosofie van beeldend kunstenaar RAF VERJANS, en giet dit in een allesomvattend geheel waar het getal 11 een belangrijke rol inneemt. De 11 staat voor meesterschap, dualiteit en een oneindige bron van inspiratie.  conceptRAFVERJANS presenteert de verzameling van al zijn creaties, schetsen, manuscripten, werktekeningen, teksten, muziekstukken die als één verhaal worden gebracht. Deze unieke verzameling wordt een engagement en sleept je mee door de wereld van de kunst, cultuur, muziek, literatuur, tot zelfs het domein van de gastronomie en toerisme.

De “Passing Memorial”: huldemonument aan de “voorbijganger, is een beeldengroep uit 1990, één uit de reeks “Memorials” en “Homoïden”, gestart in 1974 in Middelheim met “Survival Memorial”.

Het is een hommage aan “de Passant” –voorbijganger in de betekenis-visie-filosofie van het evolutieproces van (komen en gaan) van de Homoïde – een tijdloos begrip dat aansluiting geeft aan het kosmisch eenvormigheidprincipe. Het is de synthese en de rode draad van Raf Verjans zijn visie en filosofie. “Homoïden” = hoofdacteur (en hoofdonderwerp van) “Dualiteit en 4de dimensie” = zijn de grondstoffen voor:” fysieke vormgeving en energetische beeldvorming”.

De perpetuum mobile is het symbool van de vermeerderings-en verspreidingsgedachte. Sporen van zijn tijdloze tijdelijkheid. De herhaling of vermenigvuldiging van de negatieve afdrukken aan weerszijden van de betonblokken van een homoïde duiden op: krachtlijnen-energie-dynamiek-dualistische principes van positief-negatief, complementariteit-participatie-solidariteit… Het zijn“Passanten” uit het verleden, heden en toekomst.

 

Passing Memorial Duo – private collection – 1990

 

Geef een
meerwaarde
met kunst.

Op een originele manier zenden we je een fysieke of digitale cadeaubon, aan jou of rechtstreeks aan de gelukkige.

Kunst, een attentie voor altijd.
close-link