DUO MONUMENT

Naar aanleiding van de historische viering 2000 jaar Tongeren in 1985 werd er door het Provinciebestuur Limburg beslist om het Europees Monumenten-Project verder uit te werken naar de andere steden.  Met als doel ; historische uitstraling van Tongeren als Romeinse stad die tastbaar wordt door de oprichting van deze monumenten in de voornaamste Romeinse steden in de ons omliggende landen. 

Hiermee wil de Provincie in de internationale belangstelling staan en wordt er de kans gegeven aan Limburg zich Cultureel-Toeristisch te profileren. Het monument bestaat uit 2 blokken van 3x 2,35x 0,6 M,- beton, gewicht : 16 ton die tegenover elkaar opgesteld, elkaars positief en negatief uitmaken.  Een element is uit het ander gegroeid. …aan deze wisselwerking komt geen einde.

In de voorstelling van het reliëf-gedeelte is de menselijke figuur belangrijk. Fragmentarisch en levensgroot weergegeven is deze de symbolische uitdrukking van gaan en komen… een tijdloos gebeuren. De Mens als boodschapper, pelgrim, de eeuwige bevestiging van Leven, beweging, verandering, ..en metafoor van een évolutie-proces.

Van het moederbeeld te Tongeren,-geplaatst en ingehuldigd op 22 juni 85 zijn 10 copiën gegoten en werden aangeboden aan de Romeinse zustersteden: Nijmegen,- Maastricht,- Heerlen  (NL) Keulen,- Trier  (D) Doornik,-Aarlen  (B) Metz,- Bavay  (F) Rome  (I)

Dit grootschalig project maakt alzo het voorwerp uit van een Cultuur-Historische promotie van Limburg en…een lange-afstand-handdruk,- een grensoverschrijdende dimensie met de functie van hedendaagse mijlpalen, tijdssignalen,  bindtekens,- een “ archeologische “ vondst met levenssporen van een tijdloze beschaving