Domein Den Rooy in Meerle – 1990

De “Passing Memorial”: huldemonument aan de “voorbijganger, is een beeldengroep uit 1990, één uit de reeks “Memorials” en “Homoïden”, gestart in 1974 in Middelheim met “Survival Memorial”.

Het is een hommage aan “de Passant” –voorbijganger in de betekenis-visie-filosofie van het evolutieproces van (komen en gaan) van de Homoïde – een tijdloos begrip dat aansluiting geeft aan het kosmisch eenvormigheidprincipe. Het is de synthese en de rode draad van Raf Verjans zijn visie en filosofie. “Homoïden” = hoofdacteur (en hoofdonderwerp van) “Dualiteit en 4de dimensie” = zijn de grondstoffen voor:” fysieke vormgeving en energetische beeldvorming”.

De perpetuum mobile is het symbool van de vermeerderings-en verspreidingsgedachte. Sporen van zijn tijdloze tijdelijkheid. De herhaling of vermenigvuldiging van de negatieve afdrukken aan weerszijden van de betonblokken van een homoïde duiden op: krachtlijnen-energie-dynamiek-dualistische principes van positief-negatief, complementariteit-participatie-solidariteit… Het zijn“Passanten” uit het verleden, heden en toekomst.