Archief Kunstvoorwerpen & Erfgoed

Originaliteit en unieke ervaringen doen hun intrede in de kunst. De meerwaarde en de geschiedenis van zijn kunstpatrimonium of artistiek erfgoed genieten hoe langer hoe meer appreciatie, en zijn filosofie wint aan belang.

tekst: conceptRAFVERJANS

TABULA VITAE

Een levensblad, een herinnering aan een mooie periode in mijn leven. TABULA VITAE is Latijn...

Lees meer

Zoeken jullie mee?

We doen een oproep naar mensen die deze kunstvoorwerpen in hun bezit zouden hebben. Denk je dit...

Lees meer

Religieuse Kunst

Maredsous streefde op de eerste plaats artisanale en kerkelijke cultusobjecten na. Er was geen...

Lees meer

Handpalm-objecten

Zij nodigen uit tot aanrakingen, van intens voelen, het koesteren van het krijgen en geven en...

Lees meer