Zoeken jullie mee?

We doen een oproep naar mensen die deze kunstvoorwerpen in hun bezit zouden hebben. Denk je dit kunstwerk in je bezit te hebben? Of ken je iemand die een liturgisch object (ciborie, hostieschaal, staf, kruis,….) van Raf Verjans heeft? Wij doen een oproep om informatie...

Signature en echtheidscertificaat

Signaturen handtekening RV & meesterstempel In het begin en vanuit zijn artistieke opleiding in Maredsous, kiest de kunstenaar Raf Verjans als afbeelding voor zijn meesterstempel logischerwijze Sint-Elooi. Dit is patroonheilige van de goud- en zilversmeden, de...

Religieuse Kunst

Maredsous streefde op de eerste plaats artisanale en kerkelijke cultusobjecten na. Er was geen plaats voor grootsprakerige academie-mentaliteit en kunstenaars-pretenties. Wij werden niet opgeleid als Kunstenaars, maar als Kunstambachtelijken. (Artisan d’art) Raf...