Signature en echtheidscertificaat

Signaturen handtekening RV & meesterstempel In het begin en vanuit zijn artistieke opleiding in Maredsous, kiest de kunstenaar Raf Verjans als afbeelding voor zijn meesterstempel logischerwijze Sint-Elooi. Dit is patroonheilige van de goud- en zilversmeden, de...

Religieuse Kunst

Maredsous streefde op de eerste plaats artisanale en kerkelijke cultusobjecten na. Er was geen plaats voor grootsprakerige academie-mentaliteit en kunstenaars-pretenties. Wij werden niet opgeleid als Kunstenaars, maar als Kunstambachtelijken. (Artisan d’art) Raf...
HOMO AETATI MILITARI

HOMO AETATI MILITARI

Onschuldig kijkt de jongen vooruit… “Jongeren zijn weerbaar en geschikt bevonden om de militaire dienst te vervullen.” RV AETATI = JEUGD MILITARI = LEGER Het beeld van de knaap geeft een onschuldige blik op de toekomst en insinueert verschillende standen van het...

Geef een
meerwaarde
met kunst.

Op een originele manier zenden we je een fysieke of digitale cadeaubon, aan jou of rechtstreeks aan de gelukkige.

Kunst, een attentie voor altijd.
close-link